• Frituurolie Inzamel Machines

    Baytom is producent van frituurolie afval inzameling machines. Machines worden ingezet door Gemeenten om olie afval van comsumenten in te zamelen.

    Door gebruik van de machines besparen gemeentes en wooncorporaties op onderhoud van riolering. Consumenten krijgen een incentive voor ingeleverde olie.

Baytom draagt aan een Schoener Milieu

Nederlandse consumenten produceren elke dag meer dan 50 ton frituurolie. Meerendeel van dit olie komt in riolering terecht.

Gemeenten maken kosten om riool verstoppingen te verhelpen, en waterschappen moeten kosten maken voor verontreiniging. Niettemin is de economische waarde van olieafval als grondstof benut.

Al die kosten zijn uitendelijk door consumenten betaald als rioolheffing en veronreinigingsheffing.

Recyclen van olie afval door preventieve maatregelen nemen draagt tientallen miljoenen aan Nederlandse economie per jaar. Het is zo simpel; er worden minder kosten gemaakt!
Nederlandse consumenten produceren elk jaar 20 miljoen liter huishoudelijke frituurolie als afval. Van de 20 miljoen liter wordt er slechts 20 procent gerecycled.
Frituurolie afval komt meestal in het rioolwater terecht. De kosten van niet gerecycled frituurolie afval in het rioolwater te verwerken zijn veel hoger dan de economische waarde van de olie afval.
Baytom machines geven een beloning aan de consument in ruil voor het ingeleverde olie afval. Deze aanmoediging werkt echt!

Baytom Benelux 2015, Alle rechten voorbehouden